ADHD & ADD

Jeg har gennem de sidste 8 år specialiseret mig indenfor det terapeutiske arbejde med børn, unge og familier ramt af Diagnoserne ADHD & ADD.

Når man selv eller en man elsker er ramt af store udfordringer, oplever man ofte, at de redskaber man har med sig kommer til kort. Jeg kan tilbyde støtte og hjælp i arbejdet med at tilegne sig den specialpædagogiske viden og de redskaber, der er nødvendige i forhold til den specifikke diagnose. Men herudover er det min erfaring, at det er vigtigt i terapien også at arbejde med de stærke følelser af sorg, afmagt og frustration, der er forbundet med, at du eller et menneske du holder af har fået en diagnose.

Terapeutisk forløb i forhold til ADHD og ADD

Voksne og børn ramt af ADHD eller ADD har brug for en hverdag præget af struktur, forudsigelighed og faste rammer. Disse skabes og fastholdes af når man er yngre af vigtige voksne i familien og skolen. Men det naturlige behov for at frigøre sig og selv skabe rammerne for sit liv, der begynder i teenagealderen, vil for unge og voksne ramt af ADHD/ADD ofte betyde, at man kommer på overarbejde i forhold til at styre sin ADHD/ADD. Mange ramt af disse diagnoser oplever, at det er vanskeligt at skabe stabilitet i hverdagen, at de bliver tiltagende stressede og at ADHD’en/ADD’en i perioder fylder mere i deres liv end de ønsker.

Jeg arbejder i mine terapeutiske forløb sammen med dig på at identificere på hvilke områder netop du er ramt af din diagnose. Vi ser på hvornår ADHD’en/ADD’en tager magten fra dig, og hvad du kan gøre når dette sker. Herved får du mulighed for bedre at udnytte dine ressourcer og få overskud til at tage de valg i livet, som du ønsker dig.

I terapeutiske forløb med forældre til børn ramt af ADHD/ADD arbejder vi med at adskille barnet og dets naturlige behov, fra de behov der opstår på baggrund af diagnosen. Parallelt med dette arbejder vi via specialpædagogisk vejledning ift. f.eks. konflikthåndtering, struktur og forudsigelighed samt psykoedukation med at i som forældre bliver klædt på til bedre at kunne sikre jeres barns trivsel gennem positive og udviklingsstøttende samspil. Forældre oplever gennem forløbene at få de redskaber, de har brug for at sikre både deres barns, deres egen og deres families trivsel.

Til pårørende – Søskende og børn

Når man vokser op i tæt relation til et menneske ramt af en diagnose, vil man ofte opleve at ens egne behov kommer i anden række. Uanset hvor opmærksomme de voksne omkring en er på denne problematik, vil de fleste normale børn i denne situation få en overvægt af erfaringer med at tilsidesætte egne behov til fordel for de hensyn og behov diagnosen afstedkommer. Dette vil uvægerligt for det normale barn være forbundet med blandede, ambivalente og forvirrede følelser, og vil ofte påvirke barnets generelle trivsel.

Mange børn vil med tiden udvikle en fortælling om, at de selv og deres behov ikke er lige så vigtige som andres. Denne fortælling vil ofte følge barnet senere i livet og kan gøre det svært at hævde egne behov og tage sin plads i  tætte relationer også i teenageårene og voksenlivet.

I samtalerne hos mig vil vi arbejde med din fortælling om både dig selv og din familie. Sammen vil vi udforske de spor, det på godt og ondt har sat i dig at vokse op i en familie ramt af en diagnose, hvordan det præger dit liv nu og, hvordan du konkret kan arbejde med de udfordringer du oplever.