Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Cand.psyk. fra Aarhus Universitet i 2008, og autoriseret i 2012. Jeg har siden 2008 arbejdet med at hjælpe børn, unge, voksne og familier til øget trivsel og udvikling, gennem mit arbejde først som psykolog i et familiehus og siden 2015 som privatpraktiserende psykolog. Jeg er funderet i systemisk, narrativ og psykodynamisk metode. Men jeg er også stærkt inspireret af andre terapeutiske retninger som eksistentiel psykologi og den nyeste neuropsykologiske forskning.

Mit terapeutiske arbejde tager altid udgangspunkt i det menneske, det par eller den familie jeg sidder overfor. Således vil hver enkelt terapi metodisk forme sig ud fra klienternes individuelle behov og ønsker, samt mine faglige overvejelser og erfaringer med de problemstillinger, der fylder for dig/jer.

Ud over en mængde forskellige kurser har jeg gennemført en 3-årig uddannelse i psykodynamisk terapi med brug af tegneterapeutisk metode v. psykolog Lise Maj Jensen, samt en 1-årig legeterapeutisk uddannelse v. psykolog Jytte Mielcke.

Jeg modtager løbende supervision og deltager i kurser og workshops, for kontinuerligt at udvikle min faglighed og kompetencer som terapeut.