ASF – Autismespektrumforstyrrelser

Jeg har igennem mange år specialiseret mig indenfor det terapeutiske arbejde med børn, unge og familier ramt af diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelserne (ASF) – herunder Infantil autisme, Aspergers og GUA.

Når man selv eller en man elsker er ramt af ASF , oplever man ofte, at de redskaber man har med sig kommer til kort. Jeg kan tilbyde støtte og hjælp i arbejdet med at tilegne sig den specialpædagogiske viden og de redskaber, der er nødvendige i forhold til den specifikke diagnose. Men herudover er det min erfaring, at det er vigtigt i terapien også at arbejde med de stærke følelser af sorg, afmagt og frustration, der er forbundet med, at du eller et menneske du holder af har fået en ASF diagnose.

Autisme forløb

Mit udgangspunkt i behandlingen af autismespektrumforstyrrelser er, at alle mennesker, uanset hvilke udfordringer og vanskeligheder de er ramt af, primært er mennesker og har brug for at indgå i positive samspil med andre for at kunne udvikle sig og trives. Et autisme handicap vil ofte medfører at barnet, den unge eller den voksne kommer til at udvise en adfærd, der slider på relationerne til andre. I terapien arbejder jeg sammen med mennesket ramt af autisme og/eller deres pårørende, med at identificere og arbejde med de udfordringer autismen giver i netop deres liv.

Klienter oplever efter at have gennemgået et terapiforløb hos mig at have fået viden, forståelse og redskaber i forhold til autismespektrumforstyrrelser, øget trivsel og øget mængde af positive samspil med andre, samt bedre balance i både deres eget og deres eventuelle families “energibudget”.

Til pårørende – forældre og partnere

Det at være pårørende til et menneske ramt af en diagnose er forbundet med øget stress og belastning. Sampil og relationer vil ofte blive påvirket af de udfordringer og vanskeligheder diagnosen giver, og dette afstedkommer svære og blandede følelser. Bekymring, sorg, vrede og frustration, behovet for at tilegne sig specialviden og redskaber i forhold til den specifikke diagnose, samt omverdenens manglende forståelse vil for de fleste pårørende bidrage til en oplevelse af stress, belastning og i perioder manglende trivsel.

I terapeutiske forløb med partnere eller forældre til børn ramt af autisme arbejder jeg ud fra den grundtanke, at familier fungerer som systemer, og at de enkelte familiemedlemmers trivsel påvirkes og hænger sammen med resten af familiens trivsel. Familier ramt af autisme har ofte oplevet stor belastning og stress igennem en længere periode. Det er min erfaring, at for at kunne tilegne sig og anvende specialpædagogiske redskaber som pictogrammer, skemaer osv. forudsætter det et vist mentalt og fysisk overskud. Derfor arbejder jeg i forløbet med psykoedukation og specialpædagogik i forhold til autisme handicappet, men også med bearbejdning af følelsesmæssige temaer relateret til at være ramt af autisme som individ, par eller familie.

På nedenstående link kan du desuden læse min og min kollega Juana Jeppesens artikel omhandlende vores behandlings model udviklet til at hjælpe og støtte mennesker ramt af autisme og deres familier:

Familier ramt af autisme udgivet i Psykolog Nyt nr. 18, 2014.

Til pårørende – Søskende og børn

Når man vokser op i tæt relation til et menneske ramt af en diagnose, vil man ofte opleve at ens egne behov kommer i anden række. Uanset hvor opmærksomme de voksne omkring en er på denne problematik, vil de fleste normale børn i denne situation få en overvægt af erfaringer med at tilsidesætte egne behov til fordel for de hensyn og behov diagnosen afstedkommer. Dette vil uvægerligt for det normale barn være forbundet med blandede, ambivalente og forvirrede følelser, og vil ofte påvirke barnets generelle trivsel.

Mange børn vil med tiden udvikle en fortælling om, at de selv og deres behov ikke er lige så vigtige som andres. Denne fortælling vil ofte følge barnet senere i livet og kan gøre det svært at hævde egne behov og tage sin plads i  tætte relationer også i teenageårene og voksenlivet.

I samtalerne hos mig vil vi arbejde med din fortælling om både dig selv og din familie. Sammen vil vi udforske de spor, det på godt og ondt har sat i dig at vokse op i en familie ramt af en diagnose, hvordan det præger dit liv nu og, hvordan du konkret kan arbejde med de udfordringer du oplever.